Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dược liệu quý hiếm
quảng ninh phát triển vùng dược liệu
(TBTCO) - Tại hội nghị xúc tiến đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ phát triển dược liệu Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết, tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh, điều kiện thuận lợi trong phát triển nguồn dược liệu, đặc biệt là nguồn dược liệu quý hiếm…