Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa dược phẩm Ý
icham
(TBTCO) - Nhằm giới thiệu các sản phẩm dược phẩm Ý tại khu vực châu Á, Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam (Icham) cùng 11 Phòng Thương mại Ý khu vực châu Á sẽ tổ chức sự kiện “Pharmacy Made in Italy” tại Hà Nội, từ ngày 15-16/1/2019, tại khách sạn MGallery Hanoi de l’Opera.