Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn mới theo tiêu chuẩn đường cao tốc
Thứ trưởng NGuyễn Hồng Trường
(TBTCO) - Việc xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn mới theo tiêu chuẩn đường cao tốc sẽ đáp ứng yêu cầu giao thương, vận tải và du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng, đảm bảo an ninh quốc phòng.