Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đường cao tốc Trung LươngMỹ Thuận
Đường cao tốc
(TBTCO) - Việc triển khai Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nhằm hoàn thành tuyến cao tốc từ TP.́ Hồ Chí Minh đến Cần Thơ, đồng thời phát triển giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.