Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đường dẫn và nút giao thông
Bấm nút
(TBTCO) - Ngày 25/1, tại đầu sông Bạch Đằng thuộc địa phận xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên (Trụ P21, Km 22+700) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư của dự án là trên 7.600 tỷ đồng.