Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đường dây 500 kV Phú LâmÔ Môn
Đóng điện thử nghiệm đường dây 500 kV Phú Lâm - Ô Môn
(TBTCO) - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa đóng điện thử nghiệm, nghiệm thu để đưa vào vận hành đường dây 500 kV Phú Lâm – Ô Môn (đoạn Phú Lâm – Long An).