Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đường sắt Cát LinhHà Đông ‘đội’ vốn
Cát Linh - hà Đông
(TBTCO) - Nhiều nguyên nhân được chỉ ra đã khiến dự án bị “đội” vốn lên 868,06 triệu USD, tăng 315,18 triệu USD so với tổng mức đầu tư ban đầu.
Cát Linh - Hà Đông
(TBTCO) - Sau 5 năm thi công, dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông do thay đổi một loạt yếu tố đầu vào nên tổng mức đầu tư không dừng ở con số 552 triệu USD như kế hoạch ban đầu, mà cần thêm 315 triệu USD nữa.