Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Đường sắt đô thị Yên Viên
Yên Viên
(TBTCO) - Việc nhà tài trợ Nhật Bản đòi lại tiền khi dự án Đường sắt đô thị Yên Viên - Ngọc Hồi (tuyến số 1) khi tạm dừng thực hiện là một quy định bắt buộc, theo đúng thông lệ quốc tế. Việt Nam cũng áp dụng như các quốc gia khác.