Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đường săt streen cao Cát LinhHà Đông
sập đà giáo
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng mới ký 3 quyết định kỷ luật các cán bộ phụ trách liên quan Sự cố sập đà giáo, bê tông tại trụ H7 dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đánh giá là nghiêm trọng tuy không gây thiệt hại về người.