Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đường sắt Yên ViênLào Cai
Yên Viên
(TBTCO) - Đây là dự án quan trọng của tuyến đường sắt phía Tây, là một phần thuộc hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng. Tuyến trải dài 285Km theo hướng Tây Bắc, từ Ga Yên Viên (Hà Nội), dọc theo bờ Bắc sông Hồng đến Lào Cai, biên giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.