Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dương Thanh Hiền
(TBTCO) - Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) sẽ thoái vốn tại Công ty CP Đường Sơn La (SLS) và Công ty CP Đường Kon Tum (KTS), bằng hình thức khớp lệnh theo giá thị trường trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).