Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
ảnh mới
(TBTCO) - Tại buổi tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2020, Cục Thuế Bình Dương đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong các đợt thi đua cao điểm, nước rút năm 2019.
Thuế HD
(TBTCO) - Tính đến hết ngày 26/12/2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 15.518 tỷ đồng, đạt 128,7% dự toán, tăng 13,2% so cùng kỳ. Tổng thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết… được 11.307 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán, tăng 6,7% so với cùng kỳ.
HQ Binh Duong
(TBTCO) - Số thu ngân sách đến hết năm 2019 của Cục Hải quan Bình Dương dự kiến sẽ đạt 16.000 tỷ đồng, đạt 110,6% so với kế hoạch Bộ Tài chính giao, đạt 110,3% so với chỉ tiêu của HĐND tỉnh Bình Dương giao và đạt 103,8% so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao.
hải quan binh dương
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan Bình Dương, tính đến cuối tháng 11/2019, đơn vị đã thu ngân sách được 13.982 tỷ đồng, đạt gần 97% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt gần 91% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2018.
bình dương
(TBTCO) - Báo cáo tiến độ thu ngân sách của Cục Thuế Bình Dương cho thấy, 10 tháng đầu năm 2019, đơn vị thu được 35.879 tỷ đồng, đạt 89,7% so với dự toán tỉnh giao, tăng trưởng 19,63% so với cùng kỳ năm 2018 thực hiện.
chi cục thuế khu vực nam thanh
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế Hải Dương, tính đến đầu tháng 8/2019 cơ quan này đã thu được 9.166 tỷ đồng, đạt 75,6% dự toán pháp lệnh. Đáng chú ý là số thu của các chi cục thuế khu vực đạt khá so với dự toán.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Ông Vũ Đức Trọng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương cho biết, đơn vị luôn quan tâm, coi trọng việc đảm bảo an toàn tiền, tài sản của Nhà nước giao cho quản lý.
hải quan bình dương
(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương đã thu được 7.600 tỷ đồng, đạt hơn 52% so với chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, đạt hơn 49% so với chỉ tiêu phấn đấu được Tổng cục Hải quan giao, tăng hơn 16% (so với cùng kỳ năm 2018).
hải quan bình dương
(TBTCO) - Cục Hải quan Bình Dương đã và đang triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhằm đạt mục tiêu phấn đấu thu vượt khoảng 6,5% so với chỉ tiêu pháp lệnh năm 2019…