Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đứt cáp quang AAG
viettel
(TBTCO) - Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù chưa xác định nguyên nhân và vị trí đứt cáp, tuy nhiên, Viettel vẫn nỗ lực khẩn trương triển khai các phương án khắc phục.