Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa DVCTT
47
(TBTCVN) - Từ ngày 1/3/2017, người làm thủ tục nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến không phải nộp hồ sơ giấy tại trụ sở của cơ quan Hải quan, mà nộp trực tiếp qua mạng cho cơ quan hải quan ở bất cứ nơi nào, bằng các thiết bị di động hoặc máy tính cá nhân.
TCHQ
(TBTCO) - Theo kế hoạch đến hết năm 2017, ngành Hải quan sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tối thiểu mức độ 3 cho 42 thủ tục hành chính (TTHC), nâng tổng số TTHC trong lĩnh vực hải quan được cung cấp tối thiểu mức độ 3 lên con số 168.