Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ĐVSNCL
bv
(TBTCVN)- Thời gian qua, việc đổi mới công tác quản lý đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) của các bộ, ngành, địa phương đã đạt kết quả bước đầu như nhiều tổ chức và đơn vị được giao quyền tự chủ về tài chính theo quy định góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước (NSNN).
hoi
(TBTCVN) - TP. Hồ Chí Minh - “đầu tàu” kinh tế của cả nước - cần xây dựng cơ chế đặc thù về tự chủ, đặc biệt là tự chủ về tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) để đi đầu trong nâng cao chất lượng dịch vụ công.
thuy
(TBTCVN) - “Mặc dù trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phấn đấu từ năm 2019 giảm 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và 4% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN)”.
Y tế
(TBTCVN) - Thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) năm 2017 và năm 2018, lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo đã giảm cấp chi thường xuyên phần tiền lương hàng nghìn tỷ đồng.
cl
(TBTCVN) - Ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính cho biết.
ciao duc
(TBTCVN) - Nhờ thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện cho người dân có nhiều cơ hội được lựa chọn, tiếp cận với các dịch vụ công có chất lượng ngày càng cao.
Trong năm 2018, cả nước sẽ phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập.
(TBTCVN) - Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí vừa được Chính phủ ban hành, cùng với siết chặt kỷ luật tài khóa, kế hoạch sắp xếp, tinh giản biên chế cũng đã được đề ra với rất nhiều mục tiêu cụ thể.
whom
(TBTCVN) - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL), các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trong lĩnh vực văn hóa hầu hết đều có nguồn thu thấp, có những đặc thù, hoạt động nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng và phi lợi nhuận.
Việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính công chính
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang gấp rút hoàn thiện các văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ.