Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa E-Tag
thu phí
(TBTCO) - Toàn bộ số lượng phương tiện ô tô này khi đến trạm đăng kiểm để kiểm định chất lượng xe sẽ được dán thẻ e-Tag mới và mở tài khoản giao thông đồng thời với việc dán tem kiểm định xe.