Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa E1SSHN30
ETF
(TBTCO) - Ngày 22/12, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã chấp thuận niêm yết chính thức 10.100.000 chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 (mã Ck E1SSHN30) của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, tương ứng giá trị niêm yết 101 tỷ đồng.