Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa EAS Việt Nam
un
(TBTCO) - Tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty EAS Việt Nam vừa tổ chức lễ trao 119 suất học bổng tương đương với 90.000 USD cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam và các lưu học sinh là người nước ngoài đang học tập và nghiên cứu tại Việt Nam.