Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa eCard
the dien
(TBTCO) - Ngày 16/1, Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay) lần đầu cho ra mắt thẻ Thông tin khách hàng sử dụng điện eCard, tại tp. Hồ Chí Minh.