Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ed Gribble
Đến
(TBTCO) -Ed Gribble hàng ngày thức dậy lúc 5 giờ sáng để chăm sóc đàn bò 180 con tại trang trại ở Sussex bên bờ biển phía nam nước Anh. Trong suốt hơn 100 năm qua, các thế hệ của gia đình này làm việc tới 13 tiếng/ngày, mặc dù luôn áp dụng những kỹ thuật mang lại năng suất cao nhất.