Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa EITI
than
(TBTCO) - Việc thực thi Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng (EITI) sẽ giúp Việt Nam một giải pháp để tăng thu ngân sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài.
VCCI
(TBTCO) - Ở đâu có nhiều tài nguyên khoáng sản (TNKS), ở đó tỷ lệ người dân nghèo nhiều hơn, môi trường bị hủy hoại, cơ sở hạ tầng nhanh xuống cấp. Chính việc thiếu minh bạch, hiệu quả trong quản trị TNKS đã khiến cho lợi ích của TNKS vào tay một số người thay vì được chia sẻ cho toàn dân.