Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ela
ecb hy lap
(TBTCO) - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 13/7 đã quyết định giữ nguyên khung tín dụng trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ Thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho các ngân hàng Hy Lạp.