Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Eqecat
(TBTCO) - A.M. Best, cơ quan đánh giá bảo hiểm cho biết ước tính sơ bộ thiệt hại kinh tế của Philippines do bão Haiyan (Hải Yến) gây ra là khoảng 14 tỷ USD, nhưng chỉ có 2 tỷ USD bảo hiểm thiệt hại.