Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa eurocham công bố sách trắng 2015
sach trang 2015
(TBTCO) - Đây là khẳng định của ông Thomas Mc Clelland-Chủ tịch Hội đồng lĩnh vực thuế của Eurocham tại buổi họp báo công bố Sách trắng 2015 – Các vấn đề thương mại/đầu tư và kiến và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu tổ chức ngày 1/12/2014, tại Hà Nội.