Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa EuroCham GGSC
Eurocham
(TBTCO) - Đó là nhận định của Ủy ban Tăng trưởng Xanh (EuroCham GGSC) và Viện Quốc tế về Phát triển bền vững (IISD) trong báo cáo nghiên cứu đánh giá quan điểm của nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài đối với giá cả và nguồn cung năng lượng tại Việt Nam.