Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa evn lỗ
giá điện
(TBTCO) - Tại cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ với địa phương sáng 10/4, liên quan đến đề xuất giảm giá điện, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thống nhất chủ trương giảm giá điện, song EVN phải có phương án cân đối để tránh trường hợp lỗ và treo lại các khoản lỗ gây áp lực tăng giá năm 2021.