Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Fanancial Times
dau
(TBTCO) - Tờ Fanancial Times của Anh đã nêu ra 5 yếu tố cần theo dõi trên thị trường dầu mỏ năm 2020 và cho rằng năm 2020 có thể sẽ là một năm không bình thường của thị trường dầu mỏ.