Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Festival Huế 2014
Festival Hue 2014
(TBTCO) - Hội chợ thương mại Festival Huế 2014 đã được tổ chức ngày 12/4/2014 tại TP. Huế. Hội chợ năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút 8 nước và vùng lãnh thổ tham gia cùng chủ nhà Việt Nam với 600 gian hàng.