Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa FinanceAsia.
Citi
(TBTCO) - FinanceAsia vừa bầu chọn Citi là Ngân hàng đầu tư nước ngoài tốt nhất Việt Nam năm 2016.
(TBTCO) - Citi Việt Nam vừa nhận được giải thưởng “Ngân hàng thương mại nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2013 – Best Foreign Commercial Bank” do tạp chí tài chính FinanceAsia bình chọn.