Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa FINRA
bo truong bo tai chinh
(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ (từ ngày 1-5/7/215), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đã có buổi làm việc với Tổ chức quản lý lĩnh vực tài chính (FINRA).