Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa FM Global
(TBTCO) - Đây là khoản bồi thường mà nhà bảo hiểm phải chi trả cho Cty xây lắp tàu thủy Huntington Ingalls (Mỹ) vì những thiệt hại mà bão Katrina năm 2005 gây ra đối với công ty này.