Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa FTA
sean
(TBTCVN) - Ngay từ những năm đầu đổi mới, ngành Tài chính đã xác định công tác hội nhập và hợp tác tài chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
hq
(TBTCVN) - Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ 1/8/2020. Trong triển khai EVFTA, từ góc độ nội luật hóa chính sách thuế và các cách thức kiểm soát hải quan, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đóng vai trò rất quan trọng.
qt
(TBTCVN) - Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan chủ trì về thuế xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan, dịch vụ tài chính đã tích cực, chủ động trong công tác đàm phán cũng như thực thi các cam kết hội nhập.
bi
(TBTCVN) - Sau 5 năm Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) đi vào thực thi, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã có những phát triển vượt bậc.
FTA
(TBTCO) - Theo khảo sát của VCCI, phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nói chung, hội nhập theo các hiệp định thương mại tự do nói riêng.
kh
(TBTCVN) - EVFTA đưa ra các yêu cầu về thực thi SHTT theo hướng nghiêm khắc hơn, trao quyền cao hơn cho chủ thể thực thi và chủ sở hữu quyền. Hiệp định này cũng nâng mức trách nhiệm, biện pháp trừng phạt đối với chủ thể có hành vi vi phạm các quyền SHTT...
dien gia
(TBTCO) - Trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát, doanh nghiệp (DN) nên quan tâm xu hướng kinh doanh trực tuyến trong bán lẻ, có giải pháp ứng phó thích hợp trước những rủi ro pháp lý và vận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới có thể nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp Việt cần chủ động thay đổi cách thức sản xuất để tận dụng các FTA thế hệ mới.
(TBTCVN) - Các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới (THM) là những hiệp định có mức độ cam kết sâu và rộng trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.
ton
(TBTCVN) - Việc hàng loạt các Hiệp định FTA được ký kết trong thời gian qua, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đang được Quốc hội xem xét phê chuẩn mở ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam gia nhập sâu vào sân chơi toàn cầu.