Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa FTA WTO
trang 6
(TBTCVN) - Thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA). Tính đến đầu năm 2016, Việt Nam đã ký kết 12 FTA. Nhiều hiệp định đang tiếp tục đàm phán và sẽ ký kết trong thời gian tới.
can
(TBTCVN) - Hoạt động hội nhập quốc tế của ngành Hải quan trong 10 năm trở lại đây (2005 - 2015) đã đóng góp đáng kể vào công cuộc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).
cang
(TBTCVN) - Đến nay Việt Nam đang đi đúng lộ trình trong việc thực hiện hội nhập khu vực và thế giới. Tính đến thời điểm 1/1/2014, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ban hành các biểu thuế ưu đãi thuế nhập khẩu đối với 8 Hiệp định Thương mại tự do( FTA) đã ký kết.