Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gần 1 triệu thí sinh
ôn thi tốt nghiệp 2015
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi THPT quốc gia 2015 có gần 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, tỷ lệ các thí sinh dự thi THPT quốc gia chỉ để xét chứng nhận tốt nghiệp chiếm xấp xỉ 28%.