Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Gần 42 tỷ đồng
(TBTCO) - Số tiền này Bộ Tài chính nêu rõ tại công văn số 1374/BTC-NSNN về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em các tỉnh Ninh Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum.