Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gắn kết công dân
(TBTCO) - Đây chủ đề xuyên suốt Hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử (Vietnam E-Government Symposium) lần thứ 11 sẽ diễn ra vào ngày 28/8, tại Hà Nội; đồng thời sẽ được cầu truyền hình trực tiếp tại 2 điểm cầu TP. Hồ Chí Minh và TP. Đã Nẵng.