Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gặp gỡ đầu xuân
(TBTCO) - Năm 2014, với thông điệp mạnh mẽ từ Chính phủ về việc quyết liệt triển khai chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, sự hỗ trợ từ chính sách tài khóa, thị trường trái phiếu Chính phủ hứa hẹn là một năm có nhiều đổi mới và phát triển.