Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gặp mặt báo giới
hose
(TBTCO) - Chương trình kéo dài trong 3 tháng 6, 7 và 8; diễn ra hàng tuần vào chiều thứ sáu kể từ ngày 19/6 tới. Tại mỗi buổi, nhà đầu tư (NĐT) có thể gặp và trao đổi thông tin trực tiếp với 2 DN niêm yết.