Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa GBS
gbs
(TBTCO) - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBCK đình chỉ toàn bộ các hoạt động của CtyCP Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (GBS) do không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 70 Luật Chứng khoán.
GBS
(TBTCO) - 13,5 triệu cổ phiếu của Công ty Golden Bridge Việt Nam (MCK GBS) sẽ bị hủy niêm yết theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), do công ty này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có công văn gửi Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam yêu cầu tạm ngừng hoạt động.