Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa GCNĐKĐT
dn
(TBTCVN) - Nghị quyết số 50-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 20/8/2019 đã đưa ra định hướng mới về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.