Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa GDP 9 tháng
GDP 9 thang
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê Hà Nội, ước tính 9 tháng đầu năm 2013, tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn tăng 7,88% so cùng kỳ năm trước.