Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Generali công bố các mục tiêu tài chính mới
generali
(TBTCO) - Ngày 29/5, Tập đoàn Generali chủ trì Hội nghị các nhà đầu tư 2015. Hội nghị vạch ra phương hướng Generali sẽ thay đổi mô hình kinh doanh như thế nào dựa trên cơ sở bộ máy hoạt động đơn giản hóa và hiệu quả hơn nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng vượt trội và định vị thương hiệu riêng biệt.