Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Germanwatch
biến đổi khí hậu
(TBTCO) - Dẫn báo cáo Chỉ số Rủi ro khí hậu toàn cầu (KRI) 2020 do tổ chức phi chính phủ về môi trường Germanwatch (Đức) công bố, trong giai đoạn 1999 - 2018, Việt Nam nằm ở vị trí thứ 6 trong bảng chỉ số KRI 2020, với 29,83 điểm.
lu
(TBTCO) - Theo báo cáo về chỉ số rủi ro khí hậu dài hạn 2019 của tổ chức Germanwatch cho biết, trong 20 năm qua kể từ năm 1998, Sri Lanka đứng thứ 2 trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu.