Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ghi hình
ghi am
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (Luật sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan.
Trần đình sơn
(TBTCO) - Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay để đảm tính khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí, trước hết chỉ ghi âm, ghi hình những vụ án nghiêm trọng, những vụ án tham nhũng lớn, vụ án có tổ chức.
LTN
(TBTCO) - Thảo luận tại hội trường sáng 17/6 về dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự, hầu hết các ĐB Quốc hội tán thành với nhiều quy định mới của dự thảo, với các nội dung tiến bộ hơn, bảo vệ tốt hơn quyền của bị can, bị cáo, góp phần hạn chế tình trạng bức cung, nhục hình, giảm thiểu oan sai…
Nguyễn Đức Chung
(TBTCO) - Thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) chiều ngày 27/5, nhiều đại biểu tại tổ 1 (TP. Hà Nội) và tổ 2 (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, chỉ nên quy định ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can (điều 174) đối với những vụ án nghiêm trọng.