Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giá dầu mỏ tiếp tục 'trượt' sâu
gia dau giam
(TBTCO) - Giá dầu Brent Biển Bắc đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn năm qua, còn giá dầu ngọt nhẹ giao đang đứng ở mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012.