Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá đường tháng 4
(TBTCVNO) - Với nguồn cung như hiện nay, dự báo giá đường thế giới tiếp tục giảm. Trong nước hiện nay đã qua thời điểm chính vụ, sản lượng đường sẽ có xu hướng giảm dần, tuy nhiên nguồn cung đường vẫn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, dự báo giá đường trong nước ổn định.