Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gia hạn chế độ ưu tiên
dn ưu tiên
(TBTCO)- Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, địa chỉ tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương, TP. Hải Phòng được hưởng các chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan thêm thời gian là 3 năm kể từ đầu tháng 8/2020.
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định gia hạn hưởng chế độ ưu tiên về hải quan cho Công ty cổ phần Vicostone, tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) trong quá trình xuất nhập khẩu.
Hải quan Bình Dương
(TBTCO) - Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan vừa có quyết định gia hạn hưởng chế độ ưu tiên về hải quan cho Công ty TNHH Sonova Operatinons Center Việt Nam (Công ty Sonova Operatinons Center).