Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa gia hạn chế độ ưu tiên về hải quan
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định gia hạn hưởng chế độ ưu tiên về hải quan cho Công ty cổ phần Vicostone, tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) trong quá trình xuất nhập khẩu.
Hải quan Bình Dương
(TBTCO) - Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan vừa có quyết định gia hạn hưởng chế độ ưu tiên về hải quan cho Công ty TNHH Sonova Operatinons Center Việt Nam (Công ty Sonova Operatinons Center).