Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa giá khí đốt
nga ukraine
(TBTCO) - Ủy ban châu Âu (EC) ngày 5/8 đã kêu gọi Nga và Ukraine ấn định giá khí đốt tạm thời cho đến khi tranh cãi về các khoản nợ liên quan đến mua bán khí đốt được giải quyết.