Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Giá kho Lưu trữ
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông báo mời chào hàng gói thầu “Mua sắm lắp đặt Giá kho Lưu trữ trang bị cho các đơn vị thuộc ngành thuế Thái bình năm 2014”.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk mời thầu Hệ thống kệ giá kho lưu trữ di động.